بیمهطراحی و مهندسی

مشاوره : طراحی صنعتی ( راه اندازی خط تولید) اجرا : اجرای نسوز کاری

طراحی و مهندسی

شرکت  نوین پیشرو تامین آرتین (نپتا)  تجربه گسترده ای در زمینه ارائه خدمات مهندسی، طراحی، تدارکات، اجرای عملیات راه اندازی خطوط تولید مواد معدنی و صنعتی را دارد .

همچنین مطالعات تفصیلی، طراحی و اجرای پروژه های نسوزکاری از عمده فعالیت های اصلی این شرکت می باشد .